PinoyLyrics.net

Your online Filipino lyrics resource

Paghinog Ng Palay

Cocojam

kung hinog na ang palay sa aking paglalakbay,
ako ay muling babalik
sa unang sinag ng araw makakapiling ko ikaw,
at ang iyong mga halik

at pagsikat ng araw dadalhin ko ikaw,
doon sa luntiang bukirin
at magkahawak kamay sa gitna ng mga palay,
ang bagong daan ay tahakin

kung hinog na ang palay sa aking paglalakbay,
ako ay muling babalik
sa unang sinag ng araw makakapiling ko ikaw,
at ang iyong mga halik

at 'di na magtatagal,
kahit anung bagal
iinam ang landas ko,
babalik sa iyo

at sa aking pagalis kalungkutan ay labis
sa kawalan ako'y maglalakbay
ako'y iyong hintayin sa luntiang bukirin,
sa bawat paghinog na ng palay

kung hinog na ang palay sa aking paglalakbay,
ako ay muling babalik
ako'y iyong hintayin sa luntiang bukirin,
sa bawat paghinog na ng palay
ako'y iyong hintayin sa luntiang bukirin,
sa bawat paghinog na ng palay
ako'y iyong hintayin sa luntiang bukirin,
sa bawat paghinog na ng palay

Submitted By: Don Crong